Geborgde werkwijze

Geborgde Werkwijze

1 feb 2023

Verantwoorde alcoholverkoop is voor soju.nl erg belangrijk. soju.nl wil bij een bestelling geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe soju.nl invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij soju.nl wordt geborgd vanaf het moment van bestellen tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft: 

 • Hoe soju.nl, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de maaltijd tot en met de bezorging;
 • Hoe soju.nl ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van  soju.nl;
 • Hoe  soju.nl controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)


 • Mocht een medewerker van soju.nl signalen ontvangen dat iemand jonger is dan 18 dan zal er geen alcohol geleverd worden. 
 • Op elke pagina van de website staat dat wij geen alcohol verkopen aan mensen onder de 18 jaar.
 • op elke product pagina waar soju wordt aangeboden staat nog een keer extra aangegeven dat soju alleen wordt vorkocht aan mensen onder de 18 jaar.
 • In de winkelwagen zal de klant moeten aanvinken dat hij/zij 18 jaar of ouder is voordat de hij/zij de bestelling en betaling kan afronden.
 • Alle bestellingen die alcohol bevatten zullen via Postnl verstuurd worden met 18+leeftijdsverificatie. Aan de deur zal de bezorger de ontvangen vragen om een geldig identificatiebewijs.
 • Pakketten worden alleen bezorgd aan degene die besteld heeft. Pakketten zullen dus niet “bij de buren” bezorgd worden.

 • Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 • Alle medewerkers zullen getraind worden in alle stappen om te voorkomen dat alcohol wordt gestuurd naar personen on der 18 jaar.
 • Medewerkers zullen elkaar aanspreken op misstanden en minimaal 2 maal per jaar wordt de werkwijze met de medewerkers besproken.
 • Tijdens het inwerktraject van nieuwe werknemers zullen alle stappen uitgelegd en gecontroleerd worden.
 • Onderdeel van het inwerktraject is deze test doen: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/horeca/#/

 • Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 

 • Bij een binnenkomende bestelling wordt gechecked of iemand heeft aangegeven of hij/zij 18 jaar is.
 • de bestelling wordt ingepakt en het verzendlabel wordt uitgeprint altijd met 18+verificatie aan de deur door de bezorgdienst (PostNL).
 • Minimaal 1 maal per jaar zal getest worden of alle partijen in de keten zich houden aan de afspraken.
 • Bij niet naleven van de afspraken volgt er een officiële waarschuwing. Bij een 2de contatering van niet naleven van de regels volgt ontbinding van de samenwerking / ontslag.

Meest verkocht:

1 van 5